Φελλούρης Ανάργυρος

Καθηγητής

  • Τηλέφωνο:  +30-210-772-1759
  • Fax:  +30-210-772-1775
  • Γραφείο:  327

Γνωστικό Αντικείμενο

  • Μη προσεταιριστικοί δακτύλιοι και μη προσεταιριστικές άλγεβρες

Σπουδές

  • Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD) του Πανεπιστημίου του Λίβερπουλ
  • Πτυχίο Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Μη προσεταιριστικές άλγεβρες
  • Ομάδες Lie
  • Άλγεβρες Grassmann