Σαραντόπουλος Ιωάννης

Καθηγητής

  • Τηλέφωνο:  +30-210-772-1765
  • Fax:  +30-210-772-1775
  • Γραφείο:  320

Γνωστικό Αντικείμενο

  • Συναρτησιακή Ανάλυση

Σπουδές

  • Διδακτορικό: Ph.D., Brunel University (Αγγλία), 1987
  • Master of Science, University of Manitoba (Καναδάς), 1978
  • Δίπλωμα Μαθηματικού, Παν. Πατρών, 1974

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Συναρτησιακή Ανάλυση
  • Απειροδιάστατη Μιγαδική Ανάλυση
  • Αρμονική Ανάλυση