Σακελλαρίδης Ιωάννης

Αναπληρωτής Καθηγητής

  • Τηλέφωνο:  +30-210-772-1778
  • Fax:  +30-210-772-1757
  • Γραφείο:  306

Γνωστικό Αντικείμενο

  • Άλγεβρα & Θεωρία Αριθμών

Σπουδές

  • 2001 – 2006: Stanford University, Ph.D. in Mathematics. Dissertation title: Unramified representations of p-adic groups on spherical varieties. Thesis advisor: Daniel Bump.
  • 1996 – 2001: National Technical University of Athens (NTUA), Diploma in Electrical and Computer Engineering. Diploma thesis: Applications of ergodic theory to combinatorial number theory. Thesis supervisor: Spiros Argyros

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Άλγεβρα και θεωρία αριθμών
  • αυτομορφικές αναπαραστάσεις
  • πρόγραμμα Langlands