Πολυράκης Ιωάννης

Καθηγητής

  • Τηλέφωνο:  +30-210-772-1762
  • Fax:  +30-210-772-1775
  • Γραφείο:  314

Γνωστικό Αντικείμενο

  • Συναρτησιακή Ανάλυση & εφαρμογές στην οικονομία.

Σπουδές

  • Μαθηματικό Τμήμα Ε.Κ.Π.Α (πτυχίο)
  • Γενικό Τμήμα Ε.Μ.Π. (Διδακτορικό)

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μαθηματικών, (1973, Πτυχίο).
  • Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ΣΕΜΦΕ (Τότε Γενικό Τμήμα), Σεπτ. 1983, Διδακτορικό Δίπλωμα στα Μαθηματικά. Ο τίτλος της διδακτορικής διατριβής είναι “Ακραία Σημεία Θετικών Κώνων Διατεταγμένων Γραμμικών Χώρων” και εντάσσεται στην ερευνητική περιοχή της Συναρτησιακής Ανάλυσης (Διατεταγμένοι Χώροι)
  • Κατά τα έτη 1992-1997 κατόπιν επισκέψεών στο Indiana University-Perdue University at Indianapolis και σε συνεργασία με τους Καθηγητές Charalambos Aliprantis και Donald Brown} εισήλθα στην ερευνητική περιοχή των Οικονομικών Μαθηματικών (Mathematical Economics) στην οποία εργάζομαι μέχρι σήμερα, σε συνδυασμό με καθαρά προβλήματα  Συναρτησιακής Ανάλυσης.