Καραμολέγκος Αντώνιος

Επιστημονικός Συνεργάτης

  • Τηλέφωνο:  +30-210-772-1192
  • Fax:  +30-210-772-1775
  • Γραφείο:  219

Γνωστικό Αντικείμενο

  • Μαθηματική Ανάλυση

Σπουδές

  • Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ( 1973 – 1978 )

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Μαθηματική Ανάλυση
  • Ιστορία Μαθηματικών